Millennium Leasing na IV miejscu wśród firm leasingowych

0
1250

Millennium Leasing sp. z o.o. zajęła IV miejsce w rankingu firm leasingowych pod względem wartości przedmiotów przekazanych w leasing w minionym 2011 roku. Świadczy to o umocnieniu pozycji Spółki, która względem wyników za rok 2010  przesunęła się w rankingu firm leasingowych z V na IV miejsce. Jednocześnie udział Millennium Leasing w rynku leasingu wzrósł i wynosi ogółem 6,9% w porównaniu do 6,7% z roku 2010.

Łączna wartość sprzedaży w 2011 roku wyniosła 1 914,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 13,7% w stosunku do wyników roku 2010. Wg danych Związku Polskiego Leasingu w okresie tym cały rynek leasingu w Polsce wzrósł o 10,9% w stosunku do 2010 r. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku Spółka uruchomiła 11 272 umowy leasingu, obsługując 12 140 Klientów posiadających prawie 35 tys. czynnych umów leasingu.

W poszczególnych grupach przedmiotowych Spółka osiągnęła następujące wyniki

– I miejsce z udziałem w rynku 37% -pozostałe środki transportu (tabor kolejowy, wodny i powietrzny)
– IV miejsce z udziałem w rynku 8,6%  – maszyny i urządzenia
– VI miejsce z udziałem w rynku 5,2% – środki transportu drogowego