Bezpłatne doradztwo umożliwiające firmom dostęp do źródeł finansowania

0
1234

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła nową, bezpłatną usługę doradczo – szkoleniową ułatwiającą firmom dostęp do preferencyjnych kredytów, pożyczek, poręczeń etc.. Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie finansowania zwrotnego jest niezwykle niska. Niewiele ponad 10% firm z sektora MSP korzysta z tego rodzaju instrumentów. Dwie trzecie małych i średnich przedsiębiorców nigdy nie wnioskowało o kredyt lub pożyczkę, tłumacząc to brakiem potrzeby oraz obawą przed zaciąganiem długu. (www.parp.gov.pl)

Nowa usługa MARR – bezpłatne doradztwo oraz szkolenia w zakresie zwrotnych źródeł finansowania biznesu to nie tylko szansa dla firm na realizację planów inwestycyjnych, ale przede wszystkim kolejna możliwość przekonania przedsiębiorców do tej formy wsparcia. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, profesjonalizmie ekspertów i znajomości rynku instytucji finansowych, MARR umożliwia przedsiębiorcom dostęp do najkorzystniejszej oferty.

Co uzyskuje przedsiębiorca zgłaszając się do MARR? Przede wszystkim kompleksową i fachową pomoc w drodze po kredyt czy pożyczkę. Doradca zdiagnozuje potrzeby i możliwości finansowe firmy oraz przedstawi optymalną ofertę dostępnych źródeł finansowania. Pomoże w napisaniu biznes planu oraz wniosku o kredyt, pożyczkę, leasing lub inną zwrotną formę wsparcia. Na tym nie koniec, bo doradca będzie towarzyszył przedsiębiorcy przy załatwianiu formalności z instytucja finansująca. I wreszcie do pół roku od momentu uzyskania dofinansowania będzie doradzał przy realizacji biznes planu i spłacie zobowiązania.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach biznesowych, podczas których między innymi: poznają zasadnicze pojęcia ekonomiczne, dowiedzą się jak napisać efektywny biznes plan i jak sfinansować jego realizację.

Źródło: MARR