Sytuacja firm leasingowych po wprowadzeniu euro

0
1333

Według badań opublikowanych w czerwcu przez TNS 58 proc. respondentów uważa, że wprowadzenie euro negatywnie wpłynie na gospodarkę. Warto zastanowić się w jakim położeniu znajdą się firmy leasingowe, finansujące ponad 30 proc. inwestycji polskich przedsiębiorców.

 

Badania zaprezentowane przez TNS pokazują nastawienie Polaków do wspólnej europejskiej waluty. Według większości respondentów euro będzie miało negatywny wpływ na gospodarkę (58 proc.) 17 proc, nie ma na ten temat zdania, a tylko według 18 proc. nowa waluta będzie mieć pozytywne znaczenie dla gospodarki. 

Równie negatywnie jest postrzegane oddziaływanie nowej waluty na sytuację gospodarstw domowych. 71 proc. respondentów uważa, że euro negatywnie wpłynie na sytuację gospodarstw domowych, po 10 proc. badanych nie ma zdania, albo uważa, że sytuacja gospodarstw się nie zmieni, natomiast zdaniem tylko 9 proc. euro pozytywnie zmieni sytuację gospodarstw domowych. 

Należy pamiętać, że obecny kryzys w Unii Europejskiej, skutkując z jednej strony silnym osłabieniem zaufania wobec strefy EURO (mającym swoje odzwierciedlenie chociażby w komentowanym sondażu) skutkuje również wprowadzaniem rozwiązań o pozytywnych konsekwencjach dla strefy. Oczekujemy większego bezpieczeństwa i stabilności dzięki zmianom regulacyjnym (np. Traktat Fiskalny) jak i powołaniu nowych instytucji nadzoru (ESMA, EBA, EIOPA).

Polska ma więc szanse wchodzić do Unii Monetarnej bezpieczniejszej i lepiej regulowanej sama będąc też w odpowiedniej kondycji – co było wielokrotnie wskazywane przez przedstawicieli MF, zaznaczających, że intencją Polski ma być wejście dopiero w sytuacji gdy gotowość potwierdzą spełniane długoterminowo kryteria konwergencji – stwierdza Dariusz Koper, zastępca dyrektora departamentu controllingu, Europejskiego Fundusz Leasingowego.

Jeżeli chodzi o sytuację firm  leasingowych i leasingobiorców to poza oczekiwanymi efektami makro, najistotniejsze będą trzy czynniki: eliminacja ryzyka walutowego i uproszczenie rozliczeń w transakcjach z krajami EMU oraz ułatwiony dostęp do finansowania pozyskiwanego z europejskich instytucji finansowych – dodaje Dariusz Koper z EFL.

Źródło: EFL