Placówki EFL Poznań

[map id=”24″]

 

Oddział EFL Poznań
Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań
Tel. (0-61) 869 54 00
Faks (0-61) 861 63 08

Autoryzowany Przedstawiciel EFL w Poznaniu
Bukowska 76/110, 60-812 Poznań
Tel. (061) 843 78 75; 847 10 38
Faks (061) 843 78 76

Autoryzowane Przedstawicielstwo EFL w Poznaniu
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań
Tel. 61 847 50 02; 603 630 197; 601 927 147
Faks 61 847 50 03