Kredyt Lease S.A.

Spółka Kredyt Lease rozpoczęła działalność w 1991 r. Właścicielem jest Kredyt Bank S.A., który jest jednym z największych banków komercyjnych w Polsce, należący do największej w Europie bankowo-ubezpieczeniowej. Spółka oferuje finansowanie inwestycji poprzez leasing operacyjny oraz finansowy.

Wizytówka Kredyt Lease:
Dane adresowe: ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
Dane kontaktowe: tel. 022 634 81 00
faks 022 634 81 01

Dane spółki:

NIP: 5270204583
REGON: 011950842
Kapitał zakładowy: 27.501.000 zł. (opłacony w całości)
Skład Zarządu:  

 • Sławomir Reszke – Prezes
 • Alina Naszczyńska – Wiceprezes
 • Monika Bieryło – Wiceprezes
Skład Rady Nadzorczej:  

 • Vanderpooten Hugo – Członek
 • Kokot Krzysztof – Członek 
 • DE Raymaeker Danny – Członek
 • Huysmans Herwig – Członek
Numer KRS: 0000072890
Akcjonariat: Kredyt Bank S.A. – 99,96% udziałów
Oferta leasingu:  
Leasing finansowy, operacyjny:
 • leasing samochodów osobowych
 • leasing środków transportu
 • leasing maszyn i urządzeń
 • leasing nieruchomości
 • leasing dla profesjonalistów
 • programy vendorskie