Placówki EFL Łódź

[map id=”33″]

 

Oddział EFL Łódź
Ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź
Tel. (0-42) 683 06 95; 683 06 96
Faks (0-42) 683 06 97