Placówki EFL Białystok

[map id=”60″]

 

Oddział Białystok
ul. Branickiego 17d, 15-085 Białystok
Tel. (0-85) 748 20 63; 748 20 64
Faks (0-85) 741 02 68

Autoryzowany Przedstawiciel w Białymstoku
ul. Legionowa 30/204 (Sienny Rynek) , 15-281 Białystok
Tel. 85 742 12 14
Faks 85 742 09 02